Monday, 2 August 2010

Kuliah Nahu Saraf

Ramai pelajar IPGKSAH khususnya dari kumpulan Agama menyatakan mereka amat berminat untuk mengikuti kelas Nahu bahasa Arab yang mengguna pakai kitab kitab 'Turath' atau kitab kitab tradisional seperti yang diguna pakai di pusat-pusat pengajian pondok.

No comments:

Post a Comment